บัตรเครดิต สินเชื่อธนาคารมีการเติบโตขึ้นทุกปี ช่วยสร้างการจับจ่ายใช้สอยให้กับครัวเรือน เทรนด์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่นิยมการซื้อขายผ่านบัตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วของชีวิต แต่จะสมัครสมาชิกบัตรอย่างไรให้อนุมัติไว

วิธีทำบัตรเครดิตให้ผ่าน

1. สร้างประวัติทางการเงินให้ขาวสะอาด
ประวัติเครดิตบูโร เอกสารชิ้นสำคัญที่ ธนาคารหรือผู้ประกอบการบัตรเครดิตจะต้องใช้พิจารณาอนุมัติบัตร ในการสมัครบัตรแต่ละครั้ง สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบประวัติทางการเงิน การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้ค้างชำระของไฟแนนซ์ต่างๆ กับศูนย์เครดิตแห่งชาติ หรือ “เครดิตบูโร” ผู้สมัครสามรถข้อข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบตนเอง

เร่งแก้ไขข้อผิดพลาดเพิ่มเครดิตบูโรให้ตนเอง หากตรวจพบประวัติด่างพล้อย หนี้เสีย หรือการค้างจ่ายกับสถาบันการเงินใดๆให้ยื่นแก้ไขกับธนาคารแล้วชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อมูลเครดิตที่แก้ไขแล้ว ยังไม่ขึ้นในระบบ ให้ยื่นเอกสารไว้กับธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตนเอง ธนาคารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทันที

2. รายได้
รายได้ที่แน่นอน แหล่งที่มาของรายได้ คือ คุณสมบัติหนึ่งที่ธนาคารต้องการ ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง รายได้ขั้นต่ำ ต่อเดือนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ งานประจำ ฐานเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการหรือเอกชน สลิปเงินเดือนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน และอายุงานเกินเกณฑ์ ที่สถาบันการเงินกำหนด และไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน หากเป็นเจ้าของกิจการ ควรเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคาร เพราะต้องนำสมุดบัญชีเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา

3. การกรอกใบสมัครและเอกสาร
การกรอกใบสมัครออนไลน์อาจมีข้อผิดพลาดบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่ต้องเสียเวลากรอกใหม่ ควรตรวจทานใบสมัครสองถึงสามครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการรอคอยจะไม่สูนเปล่า หรือกรอกเอกสารยื่นเอกสารการกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง เพื่อการตรวจสอบเอกสารในทันที ว่ามีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด หากเอกสารส่วนใดมีรอยตำหนิ จะได้มีการแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะช่วงโปรโมชั่นซึ่งธนาคารกำลังโปรโมทการใช้บัตรรุ่นใหม่ หรือสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการสมัครบัตร

4. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล ว่าไม่ใช่บุคคลล่องลอยไร้หลักแหล่ง ซึ่งควรจะให้ที่อยู่ถาวรตรงกับบัตรประชาชน หรือบิลใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนเบอร์โทรควรจะเป็นโทรศัพท์บ้าน เพื่อสะดวกในการติดต่อ หากมีญาติพี่น้องรับสายได้ยิ่งดี แสดงถึงความน่าเชื่อถือที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มโอกาสทางการเงิน

5. หากประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หรือมีรายได้ไม่แน่นอนทำอย่างไร
วิธีฝากเงินเป็นประกันแทน สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ต้องมีเงินฝากประจำเป็นระยะเวลา 6 เดือนกับธนาคาร และมียอดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท เพื่อเป็นการค้ำประกันหนี้บัตรเครดิต

6. สมัครบัตรเสริม
เป็นการสร้างเครดิตให้กับตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เงินเดือนเดือนแรก หรือเพิ่งเรียนจบและยังไม่มีงานทำ เพื่อให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้ที่ดีในอนาคต การทำบัตรเสริมสามารถทำได้จากคนในครอบครัว เมื่อคุณมีรายได้ครบ 6 เดือนหรือ 1 ปี ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตด้วยตนเอง

สาเหตุที่สมัครบัตรเครดิตยาก

  • เครดิตบูโร แสดงข้อมูลการชำระหนี้เสีย ประวัติติดลบ
  • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ และอายุงานไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์ในการสมัครบัตรเครดิต

การกำหนดคุณสมบัติในการสมัครบัตรเครดิต เป็นไปตามการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ “แบงค์ชาติ” หลักเกณฑ์โดยทั่วไปมี ดังนี้

  • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี
  • มีเงินฝากบัญชีเป็นหลักประกันเต็มวงเงินของบัตรเครดิตที่สมัคร
  • มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • มีเงินฝากออมทรัพย์และลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนรวม อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ทำไมการสมัครบัตรเครดิตถึงใช้เวลา

เพื่อความปลอดภัยทางการเงินและสร้างลูกหนี้ที่ดีให้กับธนาคาร ธนาคารจึงตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อการพิจารณาผลการสมัครและการอนุมัติที่รวดเร็ว

ความเห็น